Privatlivspolitik

Hos Whistleblower Legal ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndtere de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af når du er kunde, bruger eller samarbejdspartner hos os.

Denne politik er en del af Whistleblower Legal ApS´ dokumentation for, at virksomheden overholder den gældende persondatalovgivning.

1. Dataansvar

Whistleblower Legal ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Whistleblower Legal ApS
CVR.nr. 43981722
Bredkær Tværvej 17
DK – 8250 Egå
Mail: kontakt@whistleblower-legal.com

2. Når du er potentiel kunde

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon
  • Chat

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, stilling, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når den ikke længere er relevant for os, fx hvis du vælger ikke at benytte dig af vores ydelser.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

3. Whistleblower Legal som dataansvarlig ved varetagelse af kunders whistleblowerordning.

Når Whistleblower Legal administrere kundernes whistleblowerordning er Whistleblower legal dataansvarlige. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med indberetninger via whistleblowerkanalerne sker i det væsentlig hos Whistleblower Legal og i begrænset omfang af kunden, hvorfor Whistleblower Legal er dataansvarlige for de oplysninger der bliver indgivet i systemet.

3.1. Anonymitet

Når du benytter whistleblowersystemet, vælger du selv om du vil foretage indberetningen anonymt eller ved at oplyse os om dine personlige oplysninger. Hvis Du vil foretage indberetningen anonymt, skal du huske at vælge feltet “Anonym” og dermed ikke angive dine personlige oplysninger.

Systemet som benyttes til vores Whistleblowerløsninger logger ikke IP-adresser og maskine-ID, ligesom der ikke benyttes cookies.

Vi anbefaler at indberetningen foretages på en privat computer på dit private netværk, da vi der er en risiko for at dit besøg bliver logget i browseren hvis du benytter en computer du har fået udleveret af din arbejdsgiver. Der er ligeledes en risiko for at organisationens log vil kunne spore din aktivitet hvis du benytter virksomhedens netværk ved anmeldelsen.

Vores system er opsat således, at det du uploader, ikke indeholder metadata.

Hvis du vælger at indgive dine personlige oplysninger ved foretagelse af en indberetning, så vil dine oplysninger være kendt af de medarbejdere, der behandler sagen.

Hvis du har valgt at foretage indberetningen anonym, men indgiver oplysninger der direkte eller indirekte kan identificere dig, så foretager vi også behandling af disse oplysninger i forbindelse med vores håndtering af indberetningen.

3.2. Mulig for at ændre oplysninger

Du kan altid ændre de angivne oplysninger i indberetningssystemet. Dette gør du ved at logge på den sikre postkasse, som du fik adgang til da du foretog indberetningen. Hvis du har glemt informationerne, kan du foretage en ny indberetning og henvise til den tidligere.

3.3. Hvilke oplysninger behandler vi

Hvis du måtte angive personlige oplysninger i forbindelse med at du foretager en indberetning i systemet, så vil Whistleblower Legal kunne benytte disse oplysninger i forbindelse med håndteringen af indberetningen.

Vi kan behandle almindelige oplysninger som dit navn, titel, adresse, e-mailadresse, telefonnummer m.v. Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Vi kan indsamle oplysninger om dig i forbindelse med din indberetning. Derudover kan vi indsamler oplysningerne fra din arbejdsgiver, kollegaer, samarbejdspartnere m.v. om dig til brug for undersøgelsen af indberetningen.

Behandlingen er nødvendig af hensyn til at varetage og undersøge indberetningen med den grundighed der er krævet. Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Whistleblower Legals legitime interesse i vedligeholdelse og varetage whistleblowerordningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt med det formål at overholde arbejdsretlige forpligtelser jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra b samt databeskyttelseslovens § 7 stk. 2.

3.4. Videregivelse af oplysninger

Når vi modtager din indberetning, vil vi foretage en screening for at vurdere om den falder indenfor eller udenfor ordningen. Hvis den falder indenfor og vi finder os nødsaget til det af hensyn til den videre undersøgelse, så vil vi kunne dele dine oplysninger med din arbejdsgiver.

Dine oplysninger vil alene kunne videregives til andre tredjeparter, hvis der er hjemmel hertil.

3.5. Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. De vil blive slette indenfor 6 måneder fra vi ikke længere skal bruge dem. Særlige lovregler kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

4. Behandling af personoplysninger som kunde eller samarbejdspartner

Hvis din virksomhed eller arbejdsgiver er kunden, potentiel kunde eller samarbejdspartner, hos os, så behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne vejlede og kontakte dig, med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsentere.

Vi kan behandle dine oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din stilling samt andet der er relevant for samarbejdet. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af kundeforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen.

5. Dine rettigheder

Du har som bruger, kunde, samarbejdspartner m.v. i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som vil fremgå nedenfor.

5.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Der vil altid ske en afvejning af din ret i forhold til andres rettigheder, da andres rettigheder ikke må krænkes.

5.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

5.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

5.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.7. Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettighed, er du velkommen til at kontakt os.

6. Databehandler

Vi har flere samarbejdspartnere og leverandører. Nogle af dem kan være databehandler. Vores eksterne leverandører er eksempelvis vores leverandører der hjælper med at organisere vores arbejde, services, It-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandler), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

7. Deltagelse i arrangementer

Hvis du deltager i et af vores arrangementer, herunder, men ikke begrænset til, webinar, foredrag m.v., vil vi behandle dine oplysninger, som du afgiver til os ved din tilmelding. Dette gør vi for at kunne håndtere din tilmelding, da den ofte vil forudsætte at vi får oplysninger omkring dit navn, mailadresse, hvilken virksomhed du repræsentere m.v. Du skal være opmærksom på at vi nogle gange optager billeder eller video til vores arrangementer. Disse kan blive delt på vores hjemmeside og/eller vores sociale medier. Formålet er at reklamere med vores arrangementer samt vores virksomhed. Hvis du ikke ønsker at være med på materialet, kan du altid kontakte os inden arrangementet starter.

8. Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse m.v.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

9. Tredjelandoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

10. Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Whistleblower Legal er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere i vores Cookiepolitik.

11. Klage

Hvis du er uenig i den måde vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også altid ret til at indgive en klage til datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

LIVE WEBINAR

“Sådan etablerer og varetager I jeres whistleblowerordning”

TORSDAG   |   28.09.2023   |   9:00