Hvad er en whistleblower?

I det moderne samfund er begrebet “whistleblower” blevet stadig mere og mere relevant.

Definition på en whistleblower:

En whistleblower er en person, der internt eller eksternt rapporterer om kritisable forhold inden for en organisation. Dette kan omfatte afsløring af korruption, ulovlig aktivitet, diskrimination eller andre former for magtmisbrug. Whistleblowere spiller en afgørende rolle i at opretholde integritet og ansvarlighed i samfundet ved at afsløre skadelig adfærd.

Som enkeltpersoner er whistleblowere mennesker der tager mod til sig og afslører uregelmæssigheder eller ulovlig aktivitet inden for organisationer som de har en relation til fx. via deres arbejde.

Men hvad kræver det at whistleblowe?

Det er ofte en modig beslutning at stå frem og tale om potentielt skadelig adfærd, og det er vigtigt at forstå dynamikken og udfordringerne, som en whistleblower kan stå over for.

Motivation:
Whistleblowere motiveres ofte af en stærk følelse af etisk ansvar og ønsket om at bidrage til samfundets velbefindende. Dette kan skyldes en dyb tro på retfærdighed, integritet og ønsket om at beskytte kollegaer eller den brede offentlighed mod skadelig adfærd.

Udfordringer og frygt:
Trods motivationen kan whistleblowere stå over for alvorlige udfordringer og frygt. Frygten for repressalier fra arbejdsgiveren, tab af job eller endda personlig sikkerhed kan være overvældende. Dette kan skabe en konflikt mellem det at følge ens moralske overbevisning og ønsket om at bevare ens eget velbefindende.

Etisk dilemma:
Whistleblowere befinder sig ofte i et etisk dilemma, hvor de må afveje det at beskytte offentligheden eller organisationen mod skadelig adfærd mod risikoen for personlige tab. Dette dilemma kan være belastende og kræve en grundig overvejelse af konsekvenserne.

Identitet og fortrolighed:
Bevarelsen af whistleblowerens identitet er afgørende for at beskytte dem mod repressalier. Lovgivningen i Danmark, som omhandler whistleblowing, anerkender dette behov og kræver, at organisationer træffer foranstaltninger for at opretholde fortroligheden omkring whistleblowerens identitet.

Rolle i organisatorisk forandring:
Whistleblowere kan også spille en central rolle i organisatorisk forandring. Ved at bringe uregelmæssigheder frem i lyset bidrager de til at skabe en mere transparent og ansvarlig organisationskultur. Dette kan have vidtrækkende positive virkninger på lang sigt.

Beskyttelse og støtte:
Det er vigtigt for lovgivningen og organisatoriske politikker at sikre, at whistleblowere ikke kun har ret til at rapportere, men også beskyttelse og støtte gennem hele processen. Dette kan omfatte juridisk rådgivning, psykologisk støtte og foranstaltninger, der reducerer risikoen for repressalier.

Samlet set er whistleblowere en værdifuld ressource for at bevare integriteten og ansvarligheden i organisationer. Det er afgørende at anerkende og støtte dem, der tør stå frem, samtidig med at man skaber en kultur, der opmuntrer til åbenhed og rapportering af uregelmæssigheder.

Beskyttelse af Whistlebloweren?

I Danmark er beskyttelsen af whistleblowere reguleret af Lov om whistleblowing, der trådte i kraft den 17. december 2019. Formålet med loven er at skabe et trygt miljø for dem, der vælger at rapportere om uregelmæssigheder, samtidig med at det sikres, at informationen når frem til relevante myndigheder og organisationer. Lovgivningen skal medvirke opmuntrerende til en åben og transparent kultur i alle organisationer, samtidig med at whistlebloweren som person kan spille en afgørende rolle i at afsløre og adressere uregelmæssigheder.

En vigtig rolle i samfundet.
Whistleblowere spiller en vigtig rolle for at opretholde et sundt og ansvarligt samfund. Ved ikrafttrædelsen af Lov om beskyttelse af Whistleblowere, er der taget et skridt i den rigtige retning for, at sikre dem der vælger at ytre sig. Lov giver ikke kun whistleblowere ret til at gøre det, men er også en beskyttelse af whistlebloweren imod repressalier.

En åben og transparent kultur er afgørende for, at skabe tillid og integritet i organisationer, og whistleblowere spiller en nøglerolle i denne proces.

LIVE WEBINAR

“Sådan etablerer og varetager I jeres whistleblowerordning”

TORSDAG   |   28.09.2023   |   9:00